Svenska Golfhistoriska Sällskapet

En tiondel av Sällskapets medlemmar samlade på Landskrona GK 2013. Foto: Stefan RisbergEn tiondel av Sällskapets medlemmar samlade på Landskrona GK 2013. Foto: Stefan Risberg

Svenska Golfhistoriska Sällskapet, bildat 1996, är en oberoende ideell förening öppen för alla golfare och övriga med ett golfhistoriskt intresse.

Syfte

Sällskapets främsta syften är att

  • stimulera till ett ökat intresse för och fördjupad kunskap om golfens historia bland Sveriges golfare och övriga golfintresserade
  • uppmuntra landets golfklubbar och golfanläggningar att dokumentera och presentera sin egen unika historia som var och en utgör en pusselbit av den svenska golfhistorien
  • värna om golfens grundläggande värderingar och traditioner så att dessa kan föras vidare till kommande generationer golfare.

Ung representant för nästa generation golfare. Foto: Georg KittelUng representant för nästa generation golfare. Foto: Georg Kittel

Verksamhet

Svenska Golfhistoriska Sällskapets verksamhet är framförallt inriktad på information och aktiviteter med golfhistorisk prägel samt erfarenhetsutbyte med andra golfhistoriska sammanslutningar i Sverige och utomlands.

Centralt i vår verksamhet är att

  • upprätthålla en webbsida med aktuell information
  • ge ut en årsskrift med golfhistoriskt innehåll
  • vara en aktiv part i Stiftelsen Svenska Golfmuseet
  • vara huvudman för Svenska Hickorymästerskapen
  • anordna minst en sammankomst per år på svensk golfklubb/golfanläggning

Senast reviderad vid årsmötet den 25 maj 2012.

Årets jubilarer

Tips för dig som skriver golfklubbens historia!