Handicapregler

hickoryswing

Handicapregler vid hickorytävlingar arrangerade av Svenska Golfhistoriska Sällskapet  

Hickoryhandicap räknas ut genom exakt handicap avrundat till närmaste heltal.

ex.
2,8 = 3
11,4 = 11

 

2019-03-07