Skip to main content

”Den som kan putta kan ge alla en match”

puttning 1

Willie Park junior (1864–1925) var golfföretagare och mästerspelare. Hans långa spel var inte det bästa men det tog han igen på greenerna. ”Den som kan putta kan ge alla en match”, sa han. En av hans mest sålda klubbmodeller är hans offset blade eller wry-necked putter, med en krök på klubbhalsen, som bl a fanns med i Robert Sagers bag.

När man ställer sig i en vanlig puttstance med Willies putter är den mycket loftad. Det kan se ut som en järnfemma, vilket verkar överflödigt även på en 1800-talsgreen. Men klubban blir rak om man tar Willies puttstance (ovan), med bollen på höger fot och skaftet lutat framåt så att man kan ”släpa” klubbhuvudet mot hålet.

Willie Park uppfann sin putter 1892 och tidningen Golf skrev: ”Det är ett fruktansvärt och underbart verktyg och så som han själv puttar med det lär det skrämma slag på alla motståndare.” Men 1898 fick Willie Park smaka på sin egen medicin. Då förlorade han The Open med ett slag till Harry Vardon, som spelade med en wry-necked Parkputter.

putttning 2

Med en vanlig stance får Willie Parks putter mycket loft (t v). Med hans egen stance blir klubban rak.

Not. Citatet kommer från Views and Reviews av Peter Georgiady.


Artikeln är hämtad från SGS Årsskrift 2018