Skip to main content

Anders Jansons Minnesfond

Anders Janson vid en avtackning 1999. Foto: Martin Söderberg
Anders Janson vid en avtackning 1999. Foto: Martin Söderberg

Anders Janson är en av våra främsta golfhistoriker, kanske den allra främste. Han var bl a chefredaktör för Svensk Golf 1974-1994 och Golfens Årsbok 1994-1999 samt huvudredaktör för de två monumentalverken Golf - den gröna sporten och Golf - den stora sporten i samband med SGF:s 75- och 100-årsjubileer 1979 och 2004. Där dokumenterade han ofantligt mycket av den svenska golfhistorien.

Vidare var Anders en av dem som drev igång Svenska Golfmuseet i Landskrona; han satt sedan som sekreterare i museistiftelsen. Och inte minst: Anders var en av initiativtagarna till Svenska Golfhistoriska Sällskapet och vår sekreterare de första nio åren innan han gick bort alldeles för ung år 2005.

Den stipendiefond som inrättades av SGS 1998 fick efter Anders bortgång namnet Anders Jansons Minnesfond.

Styrelsen vill med stipendier ur fonden uppmärksamma beundransvärda insatser för svensk golfhistoria. Hittills har stipendier ur fonden delats ut till

1999 Stockholms Golfklubb för att dess klubbhus efter omfattande renovering visar upp klubbens långa historia på sina väggar
2001 Bengt Bjerstaf och Lennart Lorentzon för Boken om Hulta
2002 Ingemar Nordgren för jubileumsboken Göteborgs Golf Klubb 1902-2002
2003 Birger Svensson för väl genomfört arkiveringsprojekt på Upsala Golfklubb
2006 Jörgen Mårtensson för hans insatser för Svenska Golfmuseet
2014 Bengt Modéer för den golfhistoriska småskriften När golfarna tog tåget
2014 Anders Engström för utställningen Rya Golfklubb 80 år
2014 Mats Widén för den klubbhistoriska boken Den vackra Fjällbanan på Ljusnedal
2019 Georg Kittel för den golfhistoriska boken När golfen var ung - Sveriges första golfklubbar och banor
2020 Bo A Mattsson för den golfhistoriska boken Carl Rydbeck - Berättelsen om en idrottsman
2022 Bengt Larsson Claes Olsson och Carl-axel Sahlqvist för den golfhistoriska boken De Första inom Svensk Golf

När golfen var ung

När golfen var ung

När bildades de första golfklubbarna i vårt land? Var låg de första golfbanorna? Vilka var de första golfarna? Hur väcktes deras intresse? Läs mer om boken här.

Mejla din beställning till info@golfhistoriska.se. Pris 200 kr