Skip to main content

Bengt Larsson Författarfond

BengtL 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Om Bengt Larsson

Bengt började spela golf på Hovås på 1950-talet, men intresset för segling tog överhanden och han ägnade sig framgångsrikt åt denna sport under flera decennier innan han återkom till Göteborgs Golf Klubb på 2000-talet.

2009 startades ”Hofås Hickory Sellskap” som en avdelning inom GGK och Bengt blev en av de första medlemmarna. Han fick snabbt ett stort intresse för hickoryklubbor, byggde i villans källare upp ett imponerande museum för antika golfklubbor, samtidigt som han kunde överföra sin hantverksskicklighet från många år som hängiven modellbåtsbyggare till renovering av hickoryklubbor.

Efter ett par år tog Bengt över ordförandeskapet i Hickoryavdelningen, vilket han behöll till sin bortgång. Bengt hade stora framgångar i de lokala hickorytävlingarna med vinster i både Viktor H Setterbergs Minne och Theodor Åkermark Match Play. I takt med att antalet hickorytävlingar ökade i västra Sverige skötte Bengt även samordningen av West Coast Swing.

Vid årsmötet på Hovås 2018 blev Bengt invald i Golfhistoriska Sällskapets styrelse, där han efter en tid som sekreterare blev dess ordförande 2020.

För Bengt låg speciellt två saker varmt om hjärtat – att öka medlemsantalet och att se till att utgivningen av golfhistorisk litteratur fortsatte. Bengt bidrog aktivt till bådadera, dels genom att själv agera som mycket aktiv medlemsvärvare, under hans ordförandetid ökade antalet medlemmar från runt 750 upp till 1000, dels genom att tillsammans med Calle Sahlquist och undertecknad författa boken ”De första inom svensk golf”.

Om Författarfonden
Strax före sin bortgång skänkte Svenska Golfhistoriska Sällskapets ordförande Bengt Larsson, Hovås 100.000:- till Sällskapet.
Bengt uttryckte som sin vilja att Sällskapet med hjälp av donationen skulle instifta en författarfond.

Den som vill skriva en golflitterär bok eller skrift kan ansöka om bidrag hos SGS för sina omkostnader.
Ansökningsblankett finns på vår hemsida. Alternativt kan styrelsen välja att uppmuntra en författare som självmant skrivit någon bok eller golfhistorisk skrift genom att dela ut ett stipendium ur fonden.

Det var klart uttalat av Bengt att pengarna inte skulle användas för att bekosta tryckning och/eller distribution av böcker eller skrifter, utan helt och fullt användas för att premiera en författares insats.