80 år

Hooks GK
Bilden är från Hooks GK.


60 år

Västerås GK
Bilden är från Billeruds GK.

Sigtuna GK
Bilden är från Sigtuna GK hål 9.


75 år

Bodens GK
Bilden är från Bodens GK.


50 år

Nybro GK
Bilden är från Nybro GK.

Stora Lundby GK
Bilden är från Stora Lundby GK, hål 17.