Skip to main content

Att skriva golfhistoria - Vem är läsaren

Sida 2 av 15: Vem är läsaren

Vem är läsaren

Nuvarande och framtida medlemmar är förstås huvudmålgruppen och ibland ingår också samhället utanför klubben. Det kan till exempel vara politiker, lokala intresseorganisationer och grannar till banan. Det förhållandevis stora markområde som krävs för en golfbana kan komma att hotas av människor som vill använda marken för andra ändamål, och då kan en levande klubbhistoria betyda mycket för opinionsbildningen.

Ett exempel på detta är boken ”Golfbanan i Viken” som bland annat kom till för att minska risken för upprepning av kommunala försök att tvångsinlösa den historiska linksbanan vid Öresund.  

Golfbanan i Viken

Beskriva historian
Sida