Skip to main content

Att skriva golfhistoria - Bilda en redaktion

Sida 7 av 15: Bilda en redaktion

Bilda en redaktion

Själva produktionen kan delas in i fyra huvudområden: Research, författande, layout och slutligen teknisk produktion, dvs oftast tryckning. På de flesta klubbar är det nog omöjligt för en enda medlem att ta hand om allt, och fart på produktionen brukar det först bli när man har utsett en redaktion, eller ska man kanske kalla det produktionsgrupp, där förslaget är att en person har huvudansvaret för research, dvs insamlandet av textunderlag och bilder, en tar hand om skrivandet, en ansvarar för layout och grafisk form, och en driver den tekniska produktionen av tryck, hemsida eller andra medieformer.

Ibland återfinner man bland klubbens medlemmar vad britterna kallar ”The Golf Historian”, den historieintresserade medlemmen som kan tänka sig att intervjua klubbens veteraner och plöja igenom allt som kan vittna om vad som hänt, kanske ända från starten. Inte sällan är det just denna ”Historian” som tar hand om både research och skrivande. Saknas kompetens inom något av ovanstående  fyra områden måste den skaffas utifrån, och ibland också arvoderas.

Bilder med tillhörande bildtexter lyfter alltså berättelsen, och produktionsgruppen ska absolut inte missa möjligheten att ta hjälp av medlemmarnas privata bildsamlingar. De mest tankeväckande bilderna kommer ofta från familjealbum!

Exempel på källor
Sida