Att skriva golfhistoria - Vem ska stå som författare

Artikelindex

Vem ska stå som författare

Det normala är att samtliga som medverkat med text omnämns på omslag och i förekommande fall försättsblad. Om det rör sig om flera författare, i vilken ordning ska dessa räknas upp? Vi rekommenderar bokstavsordning för att undvika kontroverser. Eftersom det i vårt fall rör sig om ett verk som i hög grad vilar på research är det naturligt att även huvudforskarens namn ingår bland författarna, även om hen inte bidragit med den slutliga texten. Om det handlar om många forskare/bidragslämnare så kan dessa av praktiska skäl i stället omnämnas i t ex förord/inledning eller under ett litet ”Tack-kapitel” i slutet.