Skip to main content

Att skriva golfhistoria - Säker arkivering

Sida 14 av 15: Säker arkivering

Klubbens historia – säker arkivering för eftervärlden

En av fördelarna med det tryckta ordet är att vi är vana vid att långtidsarkivera papper, broschyrer och böcker. Om man vill vara riktigt säker på att boken, om man nu gör en sådan, bevaras för eftervärlden, kan man kontakta Kungliga Biblioteket och be om ett ISBN-nummer, som är gratis. Detta innebär att boken för evigt arkiveras på KB i Stockholm. Det är dock inte alltid självklart hur vi ska bevara dagens digitala berättelser. De flesta klubbar har en arkivplan för att spara räkenskaper, protokoll mm digitalt, men denna innehåller kanske inte alltid fliken ”klubbens historia”. I varje klubb som värnar om sin historia bör det alltså finnas en digital möjlighet att också spara t ex jubileumsskrifter, bilder, texter och annat som dokumenterar klubbens förflutna. Om du och kansliet inte redan har full koll, rådfråga t ex klubbens yngre företagare, tidningsfolk eller kommunala tjänstemän som vuxit upp med dagens krav på digital hantering.

Krav som bör ställas är bland annat säkerhet, att det historiska arvet inte kan förstöras av eld och annat, att det är lätt att komma åt informationen och att möjligheten finns att flytta över den till framtidens förändrade lagrings- och uppspelningsstandard. I den digitala världen finns inget slutförvar utan arkivering handlar idag och i framtiden om en ständigt pågående process!

SGS hjälper gärna till
Sida