Skip to main content

Att skriva golfhistoria - Tryck och distribution

Sida 12 av 15: Tryck och distribution

Tryckproduktionen

Texter, foton och illustrationer samlas upp och får slutlig form hos den grafiska formgivaren med hjälp av ett grafiskt program i PC elIer Mac. Efter korrekturläsning där man ser till att allt är rätt (var extra noga med stavningen av personnamn!) är det dags för själva tryckningen, antingen med traditionell offsetteknik om det gäller större upplagor, eller med digital tryckteknik om det rör sig om färre ex. Var brytpunkten ligger måste beräknas från fall till fall eftersom den i regel är relaterad till tryckarnas tekniska utrustning.

Vilken papperskvalitet ska man välja om man tänker sig att trycka en bok eller broschyr? Smaken är naturligtvis individuell, men vårt råd är att undvika alltför tjockt och glättat papper i inlagan (sidorna inne i boken/broschyren). Detta för mer tanken till en reklambroschyr än till en publikation om golfhistoria. Pärmar/omslag får dock gärna vara lite kraftigare och rekommenderas även om det blir marginellt dyrare.

Distributionen

Samtliga medlemmar är förstås prioritet 1, men även folk som på ett eller annat sätt har regelbundna kontakter med klubben – klubbens historia är ett bra sätt att knyta starkare band till samhället runt omkring. Glöm inte lokalpressen och i vissa fall också politiker och för klubben viktiga tjänstemän i kommunen. De kan ha stort intresse av hur klubben tar ansvar för till exempel ungdomarna, pensionärerna och miljön.

Kostnader och sponsring
Sida